VIETNAMESE
lớp 7
ENGLISH
seventh grade
NOUN
/ˈsɛvənθ greɪd/
Lớp 7 là lớp thứ 2 của cấp trung học cơ sở.
Ví dụ
1.
Hãy xem những thí nghiệm khoa học hoàn toàn thú vị này ở lớp 7 nha!
Check out these totally cool seventh grade science experiments!
2.
Các học sinh lớp 7 sẽ có một chuyến đi ngoại khóa vào tuần tới.
The seventh grade students are taking a extracurricular trip next week.
Ghi chú
Hệ thống giáo dục (education system) cấp phổ thông (general education) ở Việt Nam được chia thành 3 cấp: cấp tiểu học (primary school) từ lớp 1 (first grade) đến lớp 5 (fifth grade), cấp trung học cơ sở (secondary school) từ lớp 6 (sixth grade) đến lớp 9 (ninth grade), cấp trung học (high school) từ lớp 10 (tenth grade) đến lớp 12 (twelfth grade).