VIETNAMESE
kỹ năng thuyết phục khách hàng
kỹ năng tư vấn khách hàng
ENGLISH
customer persuasion skill
NOUN
/ˈkʌstəmər pərˈsweɪʒən skɪl/
customer consulting skill
Kỹ năng thuyết phục khách hàng là việc đưa ra những lý lẽ, công dụng của sản phẩm phù hợp với nhu cầu, sở thích của khách hàng giúp họ nhanh chóng đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Ví dụ
1.
Kỹ năng thuyết phục khách hàng là điều mà một nhân viên bán hàng cần phải giỏi.
Customer persuasion skill is what a salesperson should be good at.
2.
Tôi không giỏi nói chuyện với mọi người nên bạn đã biết kỹ năng thuyết phục khách hàng của tôi như thế nào rồi chứ.
I'm not good talking to people, so you already know how my customer persuasion skill is.
Ghi chú
Chúng ta cùng học về tên tiếng Anh một số kỹ năng sống (life skill) nha!
- memory skill (kỹ năng ghi nhớ)
- observation skill (kỹ năng quan sát)
- listening skill (kỹ năng lắng nghe)
- negotiation skill (kỹ năng thương lượng)
- persuasive skill (kỹ năng thuyết phục)