VIETNAMESE
kỹ năng soạn thảo văn bản
ENGLISH
text editing skill
NOUN
/ˈtaɪpɪŋ skɪl/
Kỹ năng soạn thảo văn bản là kỹ năng được thực hiện trên các phần mềm ứng dụng soạn thảo.
Ví dụ
1.
Kỹ năng soạn thảo văn bản rất quan trọng đối với tất cả nhân viên văn phòng.
Text editing skilll is very important for all office workers.
2.
Hiện họ thậm chí còn dạy kỹ năng soạn thảo văn bản cho học sinh tiểu học.
They now even teach the text editing skill to elementary school students.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh liên quan đến kỹ năng văn phòng (office skills) nha!
- computer literacy skill (kỹ năng tin học văn phòng)
- text editing skill, text editing technique (kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ thuật soạn thảo văn bản)
- office administrative skill (kỹ năng hành chính văn phòng)
- organization skill (kỹ năng tổ chức)
- strategic planning and scheduling skill (kỹ năng lập kế hoạch chiến lược)