VIETNAMESE

khoa nhi

ENGLISH

department of paediatrics

  

NOUN

/dɪˈpɑrtmənt ʌv ˌpidɪˈatrɪks/

Khoa nhi là một ngành của Y học chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ lúc mới sinh cho đến 14-21 tuổi, tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Ở Việt Nam Nhi khoa chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi.

Ví dụ

1.

Bạn có thể đăng ký làm tình nguyện viên tại khoa nhi ở địa phương.

You can apply to be a volunteer in the local department of paediatrics.

2.

Chúng ta nên sớm đến thăm một trong những khoa nhi đó.

We should pay a visit to one of those departments of paediatrics soon.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để nói về các khoa trong bệnh viện nha!
department of orthopedics: khoa chấn thương chỉnh hình
department of paediatrics: khoa nhi
department of general medicine: khoa nội tổng hợp
department of gastroenterology: khoa nội tiêu hóa
department of rehabilitation: khoa phục hồi chức năng
department of obstetric: khoa sản
departments of neurology: khoa nội thần kinh
department of oncology: khoa ung bướu
department of neurosurgery: khoa ngoại thần kinh