VIETNAMESE

đèn hoa đăng

ENGLISH

flower garlands and coloured lanterns

  

NOUN

/ˈflaʊər ˈgɑrləndz ænd ˈkʌlərd ˈlæntərnz/

Đèn hoa đăng là đèn hoa. Lễ hội thả Hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa. Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn.

Ví dụ

1.

Thả đèn hoa đăng là một trong những hoạt động đêm hội huyền bí nhất ở Hội An, đồng thời cũng được xem là một lễ hội truyền thống của người dân phố Hội từ trước đến nay.

Dropping flower garlands and coloured lanterns is one of the most mysterious night activities in Hoi An, and is also considered a traditional festival of the people of Hoi An ever since.

2.

Từ lâu, lễ hội đèn hoa đăng đã trở thành một phần của Phố cổ Hội An.

For a long time, flower garlands and colored lanterns festival has become a part of the soul in the Hoi An Ancient town.

Ghi chú

Theo ý nghĩa dân gian (folklore) thì đèn hoa đăng (flower garlands and coloured lanterns) có nghĩa là đèn hoa. Lễ hội thả Hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa. Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh (honor) những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa (spiritual, religious and cultural values) của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn.