VIETNAMESE
hóa sinh
ENGLISH
biochemistry
NOUN
/ˌbaɪoʊˈkɛməstri/
biological chemistry
Hóa sinh hay sinh hóa là môn khoa học nghiên cứu đến những cấu trúc và quá trình hóa học diễn ra trong cơ thể sinh vật. Bằng cách kiểm soát luồng thông tin thông qua các tín hiệu sinh hóa và dòng chảy của năng lượng hóa học thông qua sự trao đổi chất, các quá trình sinh hóa làm tăng sự phức tạp của cuộc sống.
Ví dụ
1.
Hóa sinh là nghiên cứu khoa học về hóa học của các sinh vật.
Biochemistry is the scientific study of the chemistry of living things.
2.
Tôi đã tốt nghiệp ngành hóa sinh tại Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh năm 2008.
I graduated in biochemistry at the Ho Chi Minh City Open University in 2008.
Ghi chú
Hóa sinh hay sinh hóa (Biochemistry) là môn khoa học nghiên cứu đến những cấu trúc (chemical structures) và quá trình hóa học (chemical processes) diễn ra trong cơ thể sinh vật (living organisms).