VIETNAMESE

hết giờ

hết thời gian

ENGLISH

run out of time

  
NOUN

/rʌn aʊt ʌv taɪm/

out of time

Hết giờ là thời gian làm việc gì đó đã kết thúc.

Ví dụ

1.

Cô ấy đã hết thời gian và không kịp hoàn thành câu hỏi cuối cùng.

She ran out of time and didn't finish the last question.

2.

Tôi sẽ phải ngăn bạn lại thôi, chúng ta hết giờ rồi.

I will have to stop you there, we are running out of time.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số phrase tiếng Anh có sử dụng ‘time’ nha!

- run out of time, time’s up (hết giờ)

- in ancient times, in former times, at a time, at certain times, the rest of the time, by the time, at different times (hồi xưa, lúc xưa, tại thời điểm, tại những lúc, thời gian còn lại, tại lúc, tùy từg thời điểm)

- time flies (thời gian trôi nhanh)