VIETNAMESE
hát xoan
ENGLISH
xoan singing
NOUN
/xoan ˈsɪŋɪŋ/
hat xoan, spring singing
Hát xoan là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ thần, thành hoàng với hình thức nghệ thuật đa yếu tố: nhạc, hát, múa.
Ví dụ
1.
Hát xoan là một thể loại âm nhạc dân gian của Việt Nam được biểu diễn vào mùa xuân trong hai tháng đầu năm mới âm lịch tại tỉnh Phú Thọ.
Xoan singing is a genre of Vietnamese folk music performed in spring during the first two months of the lunar new year in Phú Thọ Province.
2.
Hát xoan có ba loại: tôn vinh các Vua Hùng và thần bảo vệ làng; cầu mong cho mùa màng tươi tốt, sức khỏe và may mắn; và các bài hát tán tỉnh tại lễ hội xen kẽ giọng nam và nữ.
There are three types of xoan singing: honoring Hùng kings and village guardian spirits; wishing for good crops, health, and luck; and festive courtship songs alternating male and female voices.
Ghi chú
Một số thể loại nhạc dân gian khác:
- hát chèo: cheo
- cải lương: reformed theater
- hát xoan: Xoan singing
- quan họ: quan ho singing