VIETNAMESE
giảng viên đại học
giảng viên chính, giảng viên cao cấp
ENGLISH
university lecturer
NOUN
/ˌjunəˈvɜrsəti ˈlɛkʧərər/
main lecturer, senior lecturer
Giảng viên đại học là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học.
Ví dụ
1.
Cô ấy đang là giảng viên đại học của trường Đại học Sài Gòn.
She's working as an university lecturer of Sai Gon University.
2.
Cô ta có hai mối bận tâm lớn trong đời: vừa phải làm một tiểu thuyết gia vừa phải làm một giảng viên đại học.
As both a novelist and a university lecturer, she has two strings to her bow.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt tên gọi bằng tiếng Anh của một số chức vụ giảng viên nha!
- university lecturer (giảng viên đại học)
- senior lecturer (giảng viên cao cấp)
- main lecturer (giảng viên chính)
- primary lecturer (giảng viên cơ hữu)
- visiting lecturer (giảng viên thỉnh giảng)