VIETNAMESE
duỗi tóc
ép tóc, là tóc
ENGLISH
hair straightening
NOUN
/hɛr ˈstreɪtənɪŋ/
Duỗi tóc là một kỹ thuật tạo kiểu tóc có liên quan đến việc làm phẳng và thẳng tóc để làm cho tóc mượt và mịn, các sợi tóc sắp xếp hợp lý, và có kiểu dáng đẹp.
Ví dụ
1.
Duỗi tóc là một kỹ thuật tạo kiểu tóc được sử dụng từ những năm 1890.
Hair straightening is a hair styling technique used since the 1890s.
2.
Duỗi tóc bằng nhiệt của Nhật Bản, còn được gọi là uốn axit, giống với kiểu uốn “thẳng” truyền thống hơn là phương pháp xử lý keratin.
Japanese thermal hair straightening, also called an acid perm, is more similar to a traditional “straight” perm than it is to a keratin treatment.
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu một số cách tạo kiểu tóc cơ bản nhé: Uốn: curl Duỗi: straighten Nhuộm: dye/color