VIETNAMESE

dược lý

dược học

ENGLISH

pharmacology

  

NOUN

/ˌfɑrməˈkɑləʤi/

Dược lý học hay dược học là môn khoa học nghiên cứu về tương tác (hoặc nguyên lý tác động) của thuốc lên cơ thể sống.

Ví dụ

1.

Dược học là ngành nghiên cứu về sự tương tác của thuốc với cơ thể sống.

Pharmacology is the study of interaction of drugs with living organisms.

2.

Dược lý học hiện đại cung cấp rất nhiều loại thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu.

Modern pharmacology offers an abundance of tranquilizers, antidepressants and anti - anxiety drugs.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh có liên quan đến các nhánh trong ngành dược (pharmaceutical industry) nha!
- clinical pharmacology (dược lý lâm sàng)
- medicine (dược liệu)
- pharmacology (dược lý)
- cosmeceuticals (dược mỹ phẩm)
- medicinal chemistry (hóa dược)