VIETNAMESE
đờn ca tài tử
đờn ca tài tử Nam bộ
ENGLISH
Southern amateur music
NOUN
/ˈsʌðərn ˈæməˌtɜr ˈmjuzɪk/
Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian, diễn tấu có ban nhạc gồm bốn loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), do những người bình dân, thanh niên nông thôn Nam Bộ hát ca sau những giờ lao động.
Ví dụ
1.
Nhạc đờn ca tài tử là một thể loại nhạc thính phòng thuộc nền âm nhạc cổ truyền miền Nam Việt Nam.
Southern amateur music is a genre of chamber music in the traditional music of southern Vietnam.
2.
Nguồn gốc của đờn ca tài tử là ca Huế, pha lẫn âm nhạc từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
The origin of Southern amateur music is Hue Ca, mixed with music from Quang Nam and Quang Ngai provinces.
Ghi chú
Đờn ca tài tử (Southern amateur music) là dòng nhạc dân tộc (national music genre) của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh (registered by UNESCO) là di sản văn hóa phi vật thể (intangible cultural heritage) và là một danh hiệu UNESCO ở Việt Nam có vùng ảnh hưởng lớn, với phạm vi (scope of) 21 tỉnh thành phía Nam.