VIETNAMESE
diêm vương
thần chết
ENGLISH
god of death
NOUN
/gɑd ʌv dɛθ/
king of hell
Diêm vương là chúa tể địa ngục.
Ví dụ
1.
Khi tôi còn nhỏ, bà tôi luôn bảo tôi phải sống tốt với cha mẹ nếu không sẽ bị diêm vương trừng phạt.
When I was younger, my grandma would always told me to be nice towards my parents or I would be punished by the god of death when I die.
2.
Tôi chả bao giờ tin vào những nhân vật hư cấu như diêm vương hay ông già nô-en cả.
I never believed in those fictional characters like the god of death or Santa Claus.
Ghi chú
Một số nhân vật hư cấu trong truyện cổ tích:
- yêu tinh: ogre
- phù thuỷ: witch
- tiên: fairy
- ác quỷ: devil
- kỳ lân 1 sừng: unicorn