VIETNAMESE
địa linh nhân kiệt
sacred land to raise sages
ENGLISH
a sacred land with extraordinary people
NOUN
/ə ˈseɪkrəd lænd wɪð ɪkˈstrɔrdəˌnɛri ˈpipəl/
đất thiêng nuôi hiền tài
Địa linh nhân kiệt là đất thiêng sinh người hiền tài, kiệt xuất.
Ví dụ
1.
Nghệ An là một vùng địa linh nhân kiệt.
Nghe An is a sacred land with extraordinary people.
2.
Nghệ An được biết đến là địa linh nhân kiệt của nước ta.
Nghe An is known for being the country's sacred land with extraordinary people.
Ghi chú
Địa linh nhân kiệt (A sacred land with extraordinary people) là đất thiêng sinh người hiền tài (talented), xuất chúng.