VIETNAMESE

đạo Hồi

ENGLISH

Islam

  

NOUN

/ɪˈzlɑmɪk/

Đạo Islam là một tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, độc thần, dạy rằng chỉ có một Thiên Chúa, và Muhammad là sứ giả của Thượng đế.

Ví dụ

1.

Phong tục đạo Hồi quy định rằng phụ nữ nên che toàn thân khi đi ra đường.

The custom in Islam dictates that women should be fully covered when going out.

2.

Phần lớn dân số trên đảo theo đạo Hồi.

Most of the island's population are Islam.

Ghi chú

Một số tôn giáo trong tiếng Anh:
- Đạo Công giáo: Christianity
- Đạo Phật: Buddhism
- Đạo Islam: Islam
- Đạo Hồi: Hinduism
- Đạo Công giáo La Mã: Roman Catholicism