VIETNAMESE

đàn đáy

vô đề cầm

ENGLISH

dan day

  

NOUN

/dan day/

Vietnamese plucked lute with three strings

Đàn đáy là nhạc cụ có 3 dây, phần cán rất dài và mặt sau của thùng âm có một lỗ lớn.

Ví dụ

1.

Đàn đáy là một loại đàn gảy của Việt Nam có ba dây, thân bằng gỗ hình thang, cổ gỗ rất dài với mười phím đàn nhô cao.

Dan day is a Vietnamese plucked lute with three strings, a trapezoidal wooden body, and a very long wooden neck with ten raised frets.

2.

Đàn đáy được sử dụng chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam, và là một trong những nhạc cụ đi kèm được sử dụng trong ca trù.

Dan day is used primarily in Northern Vietnam, and is one of the accompanying instruments used in ca tru.

Ghi chú

Một số nhạc cụ dân tộc khác:
- đàn nguyệt: moon lute
- đàn tranh: 16-string zither
- đàn tam thập lục: Vietnamese 36-chord zither
- đàn bầu: monochord
- đàn đá: lithophone