VIETNAMESE

đầm xoè

ENGLISH

trapeze dress

  

NOUN

/trəˈpiz drɛs/

Đầm xoè là đầm có phần thân dưới xoè ra hơn so với thân trên.

Ví dụ

1.

Anh ấy cũng đã phát minh ra dáng đầm xoè và áo kiểu xuyên thấu.

He also invented the trapeze dress and introduced the see-through blouse.

2.

Chiếc đầm xoè nằm trong bộ sưu tập đầu tiên của Dior sau khi Christian Dior qua đời.

The trapeze dress was in his first collection for Dior after Christian Dior died.

Ghi chú

Các loại đầm khác nhau:
- đầm công chúa: princess dress
- đầm có cổ: polo dress
- đầm ngắn: sheath dress
- đầm cài trước: coat dress
- đầm xoè: trapeze dress
- đầm suông: tunic dress