VIETNAMESE
Đại Tây Dương
ENGLISH
Atlantic
NOUN
/ətˈlæntɪk/
Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ 2 trên Trái Đất và chiếm khoảng 1/5 diện tích hành tinh với tổng diện tích khoảng 106.400.000 km², được bao quanh bởi châu Mỹ về phía Tây, châu Âu và châu Phi về phía Đông.
Ví dụ
1.
Đi thuyền qua Đại Tây Dương trên một chiếc bè giống như một cuộc phiêu lưu vậy.
Sailing across the Atlantic on a raft was an adventure.
2.
Chúng tôi đi thuyền qua Đại Tây Dương trong năm ngày.
We sailed the Atlantic in five days.
Ghi chú
Tên các đại dương trong tiếng Anh nè!
- Đại Tây Dương: Atlantic ocean
- Bắc Băng Dương: Arctic ocean
- Ấn Độ Dương: Indian ocean
- Thái Bình Dương: Pacific ocean
- Nam Băng Dương: Southern ocean