VIETNAMESE

cung bạch dương

dương cưu

ENGLISH

aries

  

NOUN

/ˈɛriz/

Bạch Dương hay Dương cưu (21/3 - 19/4), là cung đầu tiên của vòng Hoàng đạo. Biểu tượng cho cung này là con cừu đực có bộ lông vàng. Bạch Dương thuộc nguyên tố Lửa và là một trong bốn cung Thống lĩnh.

Ví dụ

1.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bạn thuộc cung Bạch Dương!

I never thought you'd be an Aries!

2.

Đó là điều tất yếu khi là một cung Bạch Dương, tôi nghĩ vậy.

It's what comes of being an Aries, I suppose.

Ghi chú

Từ vựng về các cung hoàng đạo trong tiếng Anh:
- cung Bạch Dương: Aries
- cung Kim Ngưu: Taurus
- cung Song Tử: Gemini
- cung Cự Giải: Cancer
- cung Sư Tử: Leo
- cung Xử Nữ: Virgo
- cung Thiên Bình: Libra
- cung Bọ Cạp/Thần Nông: Scorpio
- cung Nhân Mã: Sagittarius
- cung Ma Kết: Capricorn
- cung Bảo Bình: Aquarius
- cung Song Ngư: Pisces