VIETNAMESE
công viên giải trí
công viên theo chủ đề
ENGLISH
amusement park
NOUN
/əmˈjuzmənt pɑrk/
theme park
Công viên giải trí hoặc Công viên trò chơi, Công viên giải trí là một địa điểm/công viên công cộng - nơi quy tụ nhiều hình thức trò chơi và các sự kiện nhằm thu hút số lượng lớn du khách và người chơi cho cả mục đích kinh doanh và văn hóa cộng đồng.
Ví dụ
1.
Công viên giải trí là một công viên có nhiều điểm tham quan khác nhau, chẳng hạn như trò chơi cưỡi ngựa, cũng như các sự kiện khác nhằm mục đích giải trí.
An amusement park is a park that features various attractions, such as rides and games, as well as other events for entertainment purposes.
2.
Công viên giải trí được xây quanh một cái hồ nhân tạo.
The amusement park is built around a man-made lake.
Ghi chú
Các địa điểm vui chơi trong công viên giải trí nè!
- xe điện đụng: bumper cars
- vòng quay ngựa gỗ: merry go round
- đu quay khổng lồ: big wheel
- nhà gương: mirror maze
- nhà ma: haunted house
- tháp rơi tự do: tower house
- trò chơi cốc xoay: teacup ride
- nhà banh: ball pit