VIETNAMESE
công trường Mê Linh
ENGLISH
Me Linh square
NOUN
/Me Linh skwɛr/
Công trường Mê Linh là một vòng xoay giao thông nằm ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, kế cận công viên bến Bạch Đằng và sông Sài Gòn.
Ví dụ
1.
Công trường Mê Linh là một thắng cảnh bên kia sông Sài Gòn nằm ở Hồ CHí Minh.
Me Linh Square is a scenic spot across the Saigon river located in Ho Chi Minh city.
2.
Công trường Mê Linh được thiết kế hình bán nguyệt, nhiều cây xanh và hoa cỏ, ở giữa có một hồ nước nhân tạo từ đầu thập niên 1960.
Me Linh Square is designed in a semicircle shape, with many trees and flowers, in the middle there is an artificial lake from the early 1960s.
Ghi chú
Công trường Mê Linh (Me Linh Square) là một vòng xoay giao thông (roundabout) nằm ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, kế cận (adjacent to) công viên bến Bạch Đằng và sông Sài Gòn.