VIETNAMESE
cổng phụ
ENGLISH
side gate
NOUN
/saɪd geɪt/
Cổng phụ là cổng được thêm vào ngoài cổng chính phục vụ những mục đích nhất định.
Ví dụ
1.
Chúng tôi có rất nhiều mẫu thiết kế cổng phụ để bạn lựa chọn.
We have a huge range of side gate designs to choose.
2.
Đề phòng trường hợp khẩn cấp, nhà tôi xây hai cổng phụ.
In case of emergency, my house is built with two side gates.
Ghi chú
Cùng phân biệt side gate main gate nha!
- Cổng phụ (Side gate) là cổng được thêm vào ngoài cổng chính phục vụ những mục đích nhất định (certain purposes).
- Cổng chính (Main gate) là lối vào tiếp cận đầu tiên (first way to approach) vào ngôi nhà.