VIETNAMESE
Cộng hòa Séc
ENGLISH
Czech Republic
NOUN
/ʧɛk riˈpʌblək/
Séc, tên chính thức là Cộng hòa Séc, là một quốc gia thuộc khu vực Trung Âu và là nước không giáp biển. Cộng hòa Séc giáp Ba Lan về phía bắc, giáp Đức về phía tây, giáp Áo về phía nam và giáp Slovakia về phía đông.
Ví dụ
1.
Cộng hòa Séc là một quốc gia đơn nhất, có hệ thống luật dân sự dựa trên loại hình lục địa.
The Czech Republic is a unitary state, with a civil law system based on the continental type.
2.
Cộng hoà Séc được biết đến là một đất nước xinh đẹp & có nền kinh tế phát triển với thế mạnh là ngành kỹ thuật, cơ khí máy móc, dược phẩm, thuỷ tinh.
The Czech Republic is known as a beautiful country with a developed economy with strengths in engineering, mechanical engineering, pharmaceuticals, and glass.
Ghi chú
Một số từ chỉ các quốc gia khác ở Đông Âu:
- nước Belarus: Belarus
- nước Bulgaria: Bulgaria
- nước Cộng hoà Séc: Czech republic
- nước Ba Lan: Poland
- nước Nga: Russia
- nước Ukraina: Ukraine
- nước Slovakia: Slovakia
- nước Hungary: Hungary