VIETNAMESE

Cộng hòa Pháp

ENGLISH

French Republic

  
NOUN

/frɛnʧ riˈpʌblək/

Cộng hòa Pháp là một quốc gia có lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu cùng một số vùng và lãnh thổ hải ngoại. Phần lãnh thổ Pháp tại châu Âu trải dài từ Địa Trung Hải đến eo biển Manche và biển Bắc, và từ sông Rhin đến Đại Tây Dương.

Ví dụ

1.

Cộng hoà Pháp là một quốc gia nằm ở Tây Âu.

French Republic is a country in Western Europe.

2.

Cộng hoà Pháp có biên giới với Bỉ, Luxembourg, Đức, Thuỵ Sĩ, Ý, Monaco, Andorra và Tây Ban Nha.

The French Republic shares borders with Belgium, Luxembourg, Germany, Switzerland, Italy, Monaco, Andorra and Spain.

Ghi chú

Tên các quốc gia ở khu vực Tây Âu:

- nước Áo: Austria

- nước Pháp: France

- nước Đức: Germany

- nước Hà Lan: Netherlands

- nước Thuỵ Sĩ: Switzerland