VIETNAMESE

cơm tấm sườn bì chả

ENGLISH

Broken rice with grilled pork chop, shredded pork skin, pork pie

/ˈbrəʊkən raɪs wɪð ɡrɪld pɔːk ʧɒp, ˈʃrɛdɪd pɔːk skɪn, pɔːk paɪ/

"Cơm tấm sườn bì chả là món có cơm tấm hấp chín từ hạt gạo bể, sườn heo nướng, bì, chả trứng và một số thành phần khác. "

Ví dụ

1.

Cơm tấm sườn, bì, chả được xem như là món ăn đặc sản của người Sài Gòn.

Broken rice with grilled pork chop is considered a specialty dish of Saigonese people.

2.

Cơm tấm sườn, bì, chả thường được ăn kèm với bì heo, chả trứng, dưa chuột tươi, cà chua và một số loại rau củ muối.

Broken rice with grilled pork chop is usually served with shredded pork skin, steamed egg, fresh cucumber, tomato and some pickled vegetables.

Ghi chú

Cùng học tên các món cơm thông dụng của người Việt trong tiếng Anh nhé: - steamed rice: cơm trắng - seaweed rice roll: cơm cuộn rong biển - broken rice: cơm tấm - fried rice: cơm chiên - egg fried rice: cơm chiên trứng