VIETNAMESE

cây sanh

si, xanh, gừa

ENGLISH

weeping fig

  
NOUN

/ˈwipɪŋ fɪɡ/

benjamin fig, ficus tree

Cây sanh là loài cây thuộc họ Dâu Tằm. Đây là cây thân gỗ lớn, sống lâu năm, chiều cao bình quân mà cây có thể đạt là từ 15-20m. Cây có thể sinh trưởng mạnh, cho ra nhiều cành lá và nhánh.

Ví dụ

1.

Lá của cây sanh bóng và có màu xanh lá.

The weeping fig's leaves are glossy and green.

2.

Cây sanh là một loại cây trồng trong nhà phổ biến.

The weeping fig tree is a popular indoor plant.

Ghi chú

Cùng học từ vựng liên quan đến cây bonsai nhé! - feeder roots/hair roots: rễ hấp thu nước và dinh dưỡng - germination: sự nảy mầm - foliage pad: tán cây bonsai tròn - fungicide: thuốc diệt nấm - pruning: tỉa - deciduous: rụng lá