VIETNAMESE

cây lộc vừng

chiếc, lộc mưng

ENGLISH

barringtonia acutangula

  

NOUN

/barringtonia acutangula/

Cây lộc vừng là một loài thuộc chi Lộc vừng, là loài cây bản địa của các vùng đất ẩm ven biển Nam Á và Bắc Úc, từ Afghanistan đến Philippin và Queensland.

Ví dụ

1.

Cây lộc vừng là một loài thuộc chi lộc vừng có nguồn gốc từ vùng đất ngập nước ven biển ở Nam Á và miền bắc Australasia.

Barringtonia acutangula is a species of Barringtonia native to coastal wetlands in southern Asia and northern Australasia.

2.

Cây lộc vừng từ lâu đã có ở Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội.

The barringtonia acutangula tree has long been at Hoan Kiem lake, Hanoi.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại cây nè!
- barringtonia acutangula: cây lộc vừng
- neuhouzeaua: cây nứa
- lucky bamboo plant: cây phát tài
- casuarina: cây phi lao
- red maple tree: cây phong lá đỏ
- flamboyant tree: cây phượng