VIETNAMESE

cây cối

ENGLISH

tree

  

NOUN

/tri/

Cây cối là một cách nói khái quát hơn của cây.

Ví dụ

1.

Theo các nhân viên cứu hộ mà tôi đã trò chuyện, cây cổ thụ này có thể đã 100 tuổi.

According to the rescue workers that I've spoken to, this old tree could be as much as 100 years old.

2.

Cây cối đổ rạp xuống vì gió.

Trees lean over in the wind.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại cây nha!
- areca catechu: cây cau
- pomelo tree: cây bưởi
- eucalypti: cây bạch đàn
- Indian almond tree: cây bàng
- palm tree: cây cọ
- sacred fig: cây bồ đề