VIETNAMESE

cây bồ đề

cây đề

ENGLISH

sacred fig

  

NOUN

/ˈseɪkrəd fɪg/

Bồ đề hay còn gọi cây đề, cây giác ngộ là một loài cây thuộc chi Đa đề có nguồn gốc ở Ấn Độ, tây nam Trung Quốc và Đông Dương về phía đông tới Việt Nam. Nó là một loài cây rụng lá về mùa khô hoặc thường xanh bán mùa, cao tới 30 m và đường kính thân tới 3 m.

Ví dụ

1.

Cây bồ đề được coi là có ý nghĩa tôn giáo trong 3 tôn giáo lớn bắt nguồn từ tiểu lục địa Ấn Độ là Ấn Độ giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo.

The sacred fig is considered to have a religious significance in three major religions that originated on the Indian subcontinent, Hinduism, Buddhism and Jainism.

2.

Đức phật ngồi dưới gốc Bồ Đề 7 ngày để nhập đại định.

The lord Buddha sat at the foot of the sacred fig in seven days to enter into deep meditation.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại cây nha!
- eucalypti: cây bạch đàn
- Indian almond tree: cây bàng
- pomelo tree: cây bưởi
- areca catechu: cây cau
- palm tree: cây cọ
- sacred fig: cây bồ đề