VIETNAMESE
cầu dao điện
cầu chì
ENGLISH
circuit breaker
NOUN
/ˈsɜrkət ˈbreɪkər/
Cầu dao điện là công tắc điện tự động dùng để bảo vệ mạch điện khi quá tải hoặc ngắn mạch. Chức năng đơn giản của cầu dao là dò tìm các dòng điện bị lỗi và ngắt mạch điện.
Ví dụ
1.
Cầu dao điện là một thiết bị đóng cắt làm ngắt dòng điện bất thường hoặc sự cố.
A circuit breaker is a switching device that interrupts the abnormal or fault current.
2.
Để bảo vệ bộ điều khiển khỏi những hư hỏng có thể xảy ra, bạn nên lặp đặt cầu dao điện 20 amp giữa bộ điều khiển và pin.
To protect the controller from possible damage you should install a 20 amp circuit breaker between the controller and the batteries.
Ghi chú
- Cùng phân biệt circuit breaker electrical bridge:
- Cầu dao điện (Circuit breaker) là công tắc điện tự động (automatic electric switch) dùng để bảo vệ mạch điện (electric circuits) khi quá tải (overloaded) hoặc ngắn mạch (short-circuited). Chức năng đơn giản của cầu dao là dò tìm các dòng điện bị lỗi (detect fauty currents) và ngắt mạch điện.
- Cầu đấu điện (Electrical bridge) là thiết bị để kết nối dây điện (electric wires) với các thiết bị điều khiển hoặc động lực, giúp nối liền (seamlessly connect) mạch điện trong hệ thống điện.