VIETNAMESE

cầu cổng vàng

Kim Môn kiều

ENGLISH

Golden Gate Bridge

  
NOUN

/ˈgəʊldən geɪt brɪʤ/

Cầu cổng vàng là một cây cầu treo bắc qua Cổng Vàng, eo biển rộng một dặm nối liền vịnh San Francisco và Thái Bình Dương.

Ví dụ

1.

Bạn đã từng đến Cầu Cổng Vàng ở San Francisco chưa?

Have you ever been to the Golden Gate Bridge in San Francisco?

2.

Một buổi sáng, cha của Peter đưa Peter đến cây cầu Cổng Vàng.

One morning, Peter's father took Peter to the Golden Gate bridge.

Ghi chú

Cùng Dol học một số cây cầu nổi tiếng khác ngoài Cầu Cổng Vàng ở Mỹ nhé: - Chapel Bridge: Cầu Chapel ở Thụy Sỹ - Brooklyn Bridge: Cầu Brooklyn ở Mỹ - Tower Bridge: Cầu Tháp Luân Đôn - Anh - Sydney Harbour Bridge: Cầu Cảng Sydney - Úc - Rialto Bridge: Cầu Rialto ở Ý - Millau Bridge: Cầu Millau - Pháp