VIETNAMESE

cá mập trắng

ENGLISH

great white shark

/greɪt waɪt ʃɑrk/

white shark, great white, white pointer

Cá mập trắng là một loài cá mập lớn thuộc bộ Cá nhám thu được tìm thấy ở miền duyên hải trên khắp các đại dương. Cá mập trắng được biết đến vì kích thước của nó, có thể dài tới 6,4 m (21 ft) (mặc dù có những báo cáo công bố nó dài 8 m (26 ft), và cân nặng 3.324 kg (7.328 lb).

Ví dụ

1.

Cá mập trắng là loài săn mồi đỉnh vì không có loài nào săn được nó ngoại trừ cá voi sát thủ nhưng chỉ trong những trường hợp rất hiếm.

The great white shark is an apex predator, as it has no known natural predators other than, on very rare occasions, the orca.

2.

Cá mập trắng sống ở hầu hết các vùng nước ven biển và xa bờ có nhiệt độ nước từ 12 đến 24 ° C.

Great white sharks live in almost all coastal and offshore waters which have water temperatures between 12 and 24 °C

Ghi chú

Cùng DOL phân biệt great hammerheadgreat white shark nha! - great hammerhead (cá mập đầu búa): có hình dạng của đầu giống với cái búa, dài 10-14ft và nặng 900-1200 cân. Ví dụ: Great hammerhead sharks have a diet comprising stingrays, bony fishes, and small sharks. (Cá mập đầu búa có chế độ ăn bao gồm cá đuối gai độc, cá xương và cá mập nhỏ.) - great white shark (cá mập trắng): có hình dạng đầu hơi nhọn ở phần mũi, dài 18-26ft và nặng 2,540-4,938 cân. Ví dụ: Great white sharks can consume a whole sea lion when they're hungry. (Cá mập trắng có thể ăn thịt cả một con sư tử biển khi chúng đói.)