VIETNAMESE

cá chép hóa rồng

ENGLISH

carp jumping the dragon gate

/kɑrp ˈʤʌmpɪŋ ðə ˈdrægən geɪt/

"carp leaping over the dragon gate "

Cá chép hóa rồng là một hình ảnh biểu trưng cho sự kiên trì, dũng cảm dẫn đến đỗ đạt và thành công vang dội, thường được dùng để tả học sinh vượt qua một kỳ thi xuất sắc.

Ví dụ

1.

Học sinh cố gắng vượt qua kỳ thi của mình giống như cá chép hóa rồng.

Students trying to pass their exams are like carp jumping the dragon gate.

2.

Thành công của ông là ví dụ hoàn hảo về cá chép hóa rồng.

His success is the perfect example of carp jumping the dragon gate.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số thành ngữ trong tiếng Anh nói về sự thành công nha! - to bear fruit: gặt hái được thành quả Ví dụ: The project they have been working on is bearing fruit. (Dự án mà họ đang thực hiện đang gặt hái được thành quả.) - ace a test: đạt điểm tuyệt đối trong một bài thi Ví dụ: Andy aced his math test last week. (Andy đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán của mình vào tuần trước.)