VIETNAMESE
bơi tự do
bơi trườn sấp, bơi sải
ENGLISH
freestyle stroke
NOUN
/ˈfriˌstaɪl stroʊk/
front crawl
Bơi tự do là bơi theo kiểu hai tay luân phiên gạt nước, chân đạp đều.
Ví dụ
1.
Nếu bạn muốn đánh bại Michael Phelps trong cuộc đua bơi tự do, có lẽ bạn nên bỏ cuộc cho rồi.
If you want to beat Michael Phelps in a freestyle stroke race, you should probably just give up.
2.
Ngoài bơi tự do thì tôi còn có thể bơi ngửa.
Besides freestyle stroke, I can also do backstroke.
Ghi chú
Một số kiểu bơi phổ biến nè!
- bơi ếch: breastroke
- bơi bướm: butterfly stroke
- bơi chó: dog paddle
- bơi tự do/bơi sải: freestyle stroke