VIETNAMESE

bồ kết

ENGLISH

black locust tree

  

NOUN

/blæk ˈləʊkəst triː/

Bồ kết là cây thân gỗ sống lâu năm, thân có gai, hạt giống hạt đậu nhưng kích thước to hơn. Ra trái vào tháng 11 âm lích, trung bình mỗi quả bồ kết có khoảng 30 – 40 hạt.

Ví dụ

1.

Bồ kết là một chi cây, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và Châu Á.

Black locust tree is a genus of trees, native to North America and Asia.

2.

Gỗ bồ kết là lựa chọn tuyệt vời để làm đồ ngoại thất

Black locust trees are excellent choices for outdoor furniture.

Ghi chú

Cây bồ kết (black locust tree) là cây thân gỗ sống lâu năm (a perennial woody plant), thân có gai (the stem has thorns), hạt giống hạt đậu (pea seeds) nhưng kích thước to hơn. Ra trái (Fruiting) vào tháng 11 âm lịch, trung bình mỗi quả bồ kết có khoảng 30 – 40 hạt (seeds).