VIETNAMESE
bịt mắt bắt dê
ENGLISH
blind man's bluff
NOUN
/blaɪnd mænz blʌf/
blind man's buff
Bịt mắt bắt dê là trò chơi mà một người chơi sẽ bị bịt mắt và cố gắng bắt những người khác trong một phạm vi sân chơi giới hạn.
Ví dụ
1.
Trong trò chơi bịt mắt bắt dê, trẻ em sẽ học cách sử dụng các giác quan khác ngoài thị giác, bằng cách cố gắng bắt những người chơi khác trong khi bị bịt mắt.
In blind man's bluff game, kids will learn to use their senses other than sight, by trying to catch the other players while blindfolded.
2.
Bọn trẻ con tôi rất thích chơi bịt mắt bắt dê với bố của chúng.
My children loves playing blind man's bluff with their dad.
Ghi chú
Một số trò chơi dân gian nè!
- nhảy bao bố: bag jumping
- đánh chuyền: bamboo jacks
- mèo bắt chuột: cat and mouse game
- kéo cưa lừa xẻ: chanting while sawing wood
- rồng rắn lên mây: dragon snake
- nhảy lò cò: hopscotch
- ô ăn quan: Mandarin Square Capturing
- trốn tìm: hide and seek