VIETNAMESE

biển báo cáp điện phía trên

ENGLISH

overhead electrical cables sign

  
NOUN

/ˈoʊvərˌhɛd ɪˈlɛktrɪkəl ˈkeɪbəlz saɪn/

overhead power line sign

Biển báo cáp điện phía trên này để cảnh báo nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường, thường kèm theo biển phụ 509 "Chiều cao an toàn" ở phía dưới.

Ví dụ

1.

Biển báo cáp điện phía trên thường có biển phụ Giới hạn độ cao bên dưới.

The overhead electrical cables sign usually has a sub-sign Height limit below.

2.

Biển báo cáp điện phía trên là một biển báo nguy hiểm.

The overhead electrical cables sign is a warning sign.

Ghi chú

Một số từ vựng về các biển báo nguy hiểm khác: - bend (chỗ ngoặt nguy hiểm) - narrow bridge (cầu hẹp) - two-way traffic (đường hai chiều) - intersection ahead (nơi giao nhau của các đường đồng cấp) - quay of riverbank (kè, vực sâu phía trước) - traffic light ahead (giao nhau có tín hiệu đèn) - steep descent/ ascent (dốc xuống/ lên nguy hiểm)