VIETNAMESE

bệnh đao

hội chứng Down, bệnh Down

ENGLISH

Down syndrome

  
NOUN

/daʊn ˈsɪnˌdroʊm/

Down's, trisomy 21

Bệnh đao là rối loạn nhiễm sắc thể di truyền phổ biến nhất, gây ra tình trạng mất khả năng học tập ở trẻ em. Tên hội chứng được đặt theo tên của John Langdon Down, một thầy thuốc đã mô tả hội chứng này vào năm 1866.

Ví dụ

1.

Tuổi thọ trung bình của một đứa trẻ mắc bệnh đao vào năm 1910 là 9 năm.

The average life expectancy of a child with Down syndrome was 9 years in 1910.

2.

Với sự chăm sóc y tế chuyên biệt, tuổi thọ hiện tại của những người mắc bệnh đao đã tăng lên 55 tuổi.

With specialized medical care, the current life expectancy of people with Down syndrome has risen to 55 years.

Ghi chú

Chúng ta cùng học thêm một số các hội chứng hoặc bệnh về di truyền khác nha:

- Klinefelter syndrome (Hội chứng Klinefelter) - Turner syndrome (Hội chứng Turner) - cri du chat syndrome (hội chứng tiến mèo kêu) - muscular dystrophy (bệnh loạn dưỡng cơ) - Kneist syndrome (Hội chứng Kneist)