VIETNAMESE
bạt nhựa
ENGLISH
plastic tarpaulin
NOUN
/ˈplæstɪk tɑrˈpɑlɪn/
plastic sheeting
Bạt nhựa là sản phẩm được làm bằng vải nhựa tổng hợp thường dùng để che nắng che mưa.
Ví dụ
1.
Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể đã sử dụng tấm bạt hoặc tấm nhựa để che hồ bơi.
We think he maybe used tarps or plastic sheeting to cover the pool.
2.
Chúng tôi sẽ cần mua một tấm bạt nhựa cho chuyến dã ngoại của mình.
We're going to need to buy a plastic tarpaulin for the picnic.
Ghi chú
Bạt nhựa (Plastic tarpaulin) là sản phẩm được làm bằng vải nhựa tổng hợp (synthetic plastic) thường dùng để che nắng che mưa.