VIETNAMESE
bằng tin học văn phòng
ENGLISH
Microsoft Office Specialist Certification
NOUN
/ˈmaɪˌkroʊˈsɔft ˈɔfəs ˈspɛʃələst ˌsɜrtəfəˈkeɪʃən/
Học tin học văn phòng là một trong ngành thuộc công nghệ thông tin và được chú trọng đến các khả năng xử lý những công việc thường sử dụng trong các văn phòng như là: thao tác với văn bản, các bảng tính, trình chiếu.
Ví dụ
1.
Bằng tin học văn phòng bao gồm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook.
Microsoft Office Specialist Certification includes Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook.
2.
Tôi có chứng chỉ B tin học văn phòng.
I 've got a Microsoft Office Specialist Certification.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu thêm về một số loại bằng tin học được công nhận trên thế giới hiện nay nhé!
- Certificate in Basic Informatics Applications - có giá trị tương đương với chứng chỉ tin học trình độ a (bằng a tin học) (A certificate in informatics)
- Advanced IT Applications Certificate - chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao
- MOS (Microsoft Office Specialist) International Certificate of informatics - bằng tin học văn phòng
- IC3 International Certificate of informatics - Digital Literacy Certification - chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport Hoa Kỳ cấp.