VIETNAMESE

bạn bao nhiêu tuổi

tuổi của bạn là bao nhiêu?

ENGLISH

how old are you?

  
NOUN

/haʊ oʊld ɑr ju/

what's your age?

Bạn bao nhiêu tuổi là câu hỏi dùng để hỏi số tuổi của một người.

Ví dụ

1.

Cô ấy bỗng dưng hỏi tôi: "Jane, bạn bao nhiêu tuổi?"

She suddenly asked me "How old are you Jane?"

2.

Câu hỏi "Bạn bao nhiêu tuổi?" có thể hơi thiếu tế nhị, đặc biệt là với các cụ bà cao tuổi.

The question "How old are you?" can be a bit insensitive, especially when asking senior female citizens.

Ghi chú

Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:

- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening

- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?

- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?

- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?

- Tôi nhớ bạn: I miss you.

- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).