VIETNAMESE

bài tiến lên

bài sâm

ENGLISH

killer 13

  

NOUN

/ˈkɪlər 13/

bomb, poison

Bài tiến lên là loại hình chơi bằng bài tây, chơi 2-4 người, mỗi người 13 lá, 3 bích nhỏ nhất, 2 cơ lớn nhất, ai hết bài trước thì thắng.

Ví dụ

1.

Bài tiến lên gồm bốn người chơi và sử dụng bộ bài 52 lá thông thường.

Killer 13 involves four players and the use of a regular 52-card deck.

2.

Xin lỗi, tôi không biết luật của bài tiến lên.

Sorry, I don't know the rules of killer 13.

Ghi chú

Một số từ vựng về các thể loại bài bạc:
- bài tây: deck of cards
- bài tiến lên: thirteen
- bài tấn: durak
- bài tá lả: gin rummy
- bài xì dách: blackjack
- bài cào: three card poker