VIETNAMESE
Bắc Triều Tiên
ENGLISH
North Korea
NOUN
/nɔrθ kɔˈriə/
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gọi ngắn là Triều Tiên hoặc Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn là quốc gia có chủ quyền nằm tại Đông Á trên phần phía bắc của bán đảo Triều Tiên, tách biệt với Đại Hàn Dân Quốc ở miền Nam.
Ví dụ
1.
Bắc Triều Tiên là quốc gia cuối cùng ký hiệp ước.
North Korea is the final country to sign the treaty.
2.
Tử hình là một hình phạt hợp pháp ở Bắc Triều Tiên.
Capital punishment is a legal penalty in North Korea.
Ghi chú
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Democratic People's Republic of Korea), gọi ngắn là Triều Tiên hoặc Bắc Triều Tiên (North Korea) là quốc gia có chủ quyền nằm tại Đông Á (East Asia) trên phần phía bắc (northern) của bán đảo Triều Tiên (Korean peninsula), tách biệt với Đại Hàn Dân Quốc ở miền Nam.