VIETNAMESE

ăn mất ngon

ăn không thấy ngon

ENGLISH

to not have an appetite

  
PHRASE

/tuː nɒt hæv ən ˈæpɪtaɪt/

to eat without relish

Ăn mất ngon là khẩu ngữ mô tả cảm giác không hứng thú với việc ăn, đặc biệt khi cơ thể suy yếu hoặc tâm trạng chán nản.

Ví dụ

1.

Bị cúm nặng khiến anh ấy ăn mất ngon.

He doesn't have an appetite because of the heavy flu.

2.

Emily ăn mất ngon vì hôm nay cô ấy bị khiển trách ở nơi làm việc.

Emily doesn't have an appetite today because of having been scolded at work.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Cùng học thêm một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến hành vi ăn uống nha! 1. to push one's food around the plate (gẩy thức ăn): She didn't feel like eating and just pushed her food around the plate. (Cô bé không thèm ăn mà chỉ gẩy thức ăn trên đĩa) 2. to eat like a bird (ăn ít, ăn như mèo): He eats like a bird, taking small bites and not finishing much. (Anh ấy ăn rất ít, chỉ cắn miếng nhỏ và không ăn hết.) 3. to play with one's food (nghịch đồ ăn): Children sometimes play with their food instead of eating it. (Trẻ nhỏ thường thích nghịch đồ ăn hơn là thực sự ăn chúng.)