VIETNAMESE
an khang thịnh vượng
ENGLISH
security, good health and prosperity
NOUN
/sɪˈkjʊrəti, gʊd hɛlθ ænd prɑˈspɛrəti/
An khang thịnh vượng là chúc bình an, khỏe mạnh, thăng tiến và giàu có.
Ví dụ
1.
Chúc bạn và gia đình được an khang thịnh vượng!
Wishing you and your family security, good health and prosperity!
2.
Chúc bạn có một năm mới an khang thịnh vượng!
Wish you have a new year with security, good health and prosperity!
Ghi chú
Một số câu chúc Tết ngày xuân nè!
- Money flow in like water.
(Tiền vô như nước.)
- A myriad things go according.
(Vạn sự như ý.)
- Plenty of health.
(Sức khoẻ dồi dào.)
- Congratulations and be prosperous.
(Cung hỷ phát tài.)