VIETNAMESE

võ sư

ENGLISH

martial arts instructor

  

NOUN

/ˈmɑrʃəl ɑrts ɪnˈstrʌktər/

Võ sư chỉ những người đứng đầu các võ đường dạy võ. Là những người có trình độ võ thuật cao.

Ví dụ

1.

Các võ sư giúp mọi người hiểu triết lý và lịch sử của môn võ mà họ đã chọn.

Martial arts instructors help people understand the philosophy and history of their chosen martial art.

2.

Tôi nên chọn võ sư nào cho con mình?

What martial arts instructor should I choose for my kids?

Ghi chú

Trong một lớp học võ thuật (martial arts class), võ sư được gọi là “martial arts instructor” còn võ sinh được gọi là “martial arts student” trong tiếng Anh nha!
- What martial arts instructor should I choose for my kids? (Tôi nên chọn võ sư nào cho con mình?)
- When I was young, I was a passionate martial arts student. (Khi còn trẻ, tôi là một võ sinh có lòng đam mê bất tận.)