VIETNAMESE
trường trung học thực hành Sài Gòn
trường thực nghiệm khoa học giáo dục
ENGLISH
Sai Gon Practical High school
NOUN
/saɪ gon ˈpræktəkəl haɪ skul/
Experimental School of Education Science
Trường trung học thực hành Sài Gòn là một trường trung học nằm ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh.
Ví dụ
1.
Trường Trung học Thực hành Sài Gòn tọa lạc ở quận 5.
Sai Gon Practical High School is located in district 5.
2.
Trường Trung học Thực hành Sài Gòn có những khóa học nào?
What courses are offered at the Sai gon Practical High school?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về một số trường trung học thực hành và tên của các trường trong tiếng Anh nha!
- Sai Gon Practical High school (trường Trung học Thực hành Sài Gòn)
- Pedagogical Practice School (trường Thực hành Sư Phạm)
- Experimental School of Education Science (trường Trung học Thực nghiệm Khoa học Giáo dục)