VIETNAMESE
thi học sinh giỏi
ENGLISH
excellent student competition
NOUN
/ˈɛksələnt ˈstudənt ˌkɑmpəˈtɪʃən/
Thi học sinh giỏi là kì thi được tổ chức để các em học sinh giỏi thi đua với nhau.
Ví dụ
1.
Có 3 học sinh đạt giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2019.
Three students winning first prizes in the 2019 National Excellent Student Competition.
2.
Những học sinh xuất sắc nhất lớp sẽ thi học sinh giỏi vào tuần sau.
The best students in the class will take part in the excellent student competition.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng liên quan đến các kỳ thi (exam) nè!
- kỳ thi chuyển cấp: transition exam
- kỳ thi đại học: university exam
- kỳ thi học sinh giỏi quốc giá: national good student exam
- kỳ thi học sinh giỏi: good student exam
- kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: national high school exam
- kỳ thi tốt nghiệp THPT: high school graduation exam
- kỳ thi tốt nghiệp: graduation exam
- kỳ thi tuyển sinh đại học: college entrance exam
- kỳ thi tuyển sinh: enrollment examination