VIETNAMESE
tây du ký
ENGLISH
Journey to the West
NOUN
/ˈʤɜrni tu ðə wɛst/
Tây du ký là tác phẩm kinh điển trong văn học Trung Hoa, thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang đi lấy kinh.
Ví dụ
1.
Tây Du Ký len lỏi vào sâu trong tôn giáo dân gian Trung Quốc.
Journey to the West has strong roots in Chinese folk religion.
2.
Tây Du Ký là một tiểu thuyết Trung Quốc được xuất bản vào thế kỷ 16 dưới triều đại nhà Minh.
Journey to the West is a Chinese novel published in the 16th century during the Ming dynasty.
Ghi chú
Tây du ký (Journey to the West) là tác phẩm kinh điển (classic) trong văn học Trung Hoa, thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư (monk) Huyền Trang đi lấy kinh (scriptures).