VIETNAMESE

tái tục

lãi tính gộp, lãi nhập gốc

ENGLISH

add-on interest

  

NOUN

/æd-ɑn ˈɪntrəst/

Tái tục hay còn được hiểu là lãi nhập gốc. Đây là hình thức gộp phần lãi suất mà bạn đã tích lũy khi kỳ hạn tiết kiệm kết thúc vào tiền vốn gốc và tiếp tục đáo hạn tiền gửi.

Ví dụ

1.

Tái tục mang đến giá trị xác định với gốc tăng ở các kỳ hạn tiếp theo.

Add-on interest brings definite value with principal increasing in subsequent maturities.

2.

Công thức tính lãi nhập gốc dựa vào lãi suất áp dụng và số ngày khách hàng gửi tiết kiệm.

The formula for calculating add-on interest is based on the applicable interest rate and the number of days customers have deposited.

Ghi chú

Cùng phân biệt compound interest add-on interesst nha!
- Tái tục (add-on interest) là hình thức gộp phần lãi suất mà bạn đã tích lũy khi kỳ hạn tiết kiệm kết thúc vào tiền vốn gốc và tiếp tục đáo hạn tiền gửi.
- Lãi suất kép (compound interest) là lãi của một khoản cho vay hoặc tiền gửi được tính dựa trên cả gốc ban đầu và lãi tích lũy từ các kỳ trước.